Budowa usługi chmurowego dostępu do Bardzo Dużego repozytorium danych z obserwacji satelitarnej Ziemi. Więcej na stronie creodias.eu.

Ocena potencjału wykorzystanie systemu łączności VDE w usługach transportu morskiego
https://business.esa.int/projects/jericho-vde

Od 2014 roku spółka opracowuje i doskonali własny produkt – urządzenie do oceny stabilności śniegu i prawdopodobieństwa zejścia lawiny.

Komercjalizacja usługi wykorzystującej metody magnetometrycznej do badania zawartości metali ciężkich w kurzu domowym.